Detektívne služby

Vy máte otázky, my poznáme odpovede.

 

Každý z nás má množstvo otázok, či už ohľadne manželstva, rodiny, spoločníkov, alebo obchodných partnerov. My v súkromnej bezpečnostnej službe sme tu práve preto, aby sme dokázali vaše otázky zodpovedať a pomohli vyriešiť rodinné, obchodné, či iné, neštandardné situácie, pričom prvoradou prioritou je diskrétnosť a súkromie klienta.

Každý náš detektív je zo zákona viazaný doživotnou mlčanlivosťou, ktorej ho môže zbaviť iba samotný klient.

Službu poskytujeme vždy po osobnej konzultácii ku konkrétnej požiadavke.

Poskytované detektívne služby:

 

  • hľadanie osoby
  • hľadanie majetku
  • zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  • získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  • vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo