Právne poradenstvo

Chrániť klienta pre nás, zo súkromnej bezpečnostnej služby, znamená zabezpečiť ochranu ako celok.

Nech už sa jedná o osobnú ochranu, ochranu majetku, alebo zabezpečenie právnych úkonom spojených so situáciami, ktoré prináša život.

Pre každého z nás je dôležité rodinné i pracovné, bezpečné prostredie a práve preto je právne poradenstvo v rukách odborníkov dôležité pre hladký priebeh.

Riešenie manželských sporov

zahŕňa vysporiadanie majetku manželov nadobudnutého počas trvania manželstva, otázky v porozvodovom konaní ( dohoda môže byť spísaná aj pred aktom rozvodu ) návštevy rodičov a podporu dieťaťa po rozvode, rozdelenie starostlivosti o dieťa, spory pre neplatenie vyživovacieho príspevku, spor o výšku vyživovacieho príspevku, zmena výšky vyživovacieho príspevku, rodičovské plány pre dieťa a iné.

Pohľadávky a dĺžne úpisy 

dodávateľskoodberateľské vzťahy, spory obchodných partnerov, nezaplatenie faktúr medzi firmami (živnostníkmi), nesplácanie poskytnutého úveru a iné.

Riešenie bankrotov

diskrétne vysporiadanie a zabezpečenie procesu pri osobnom i firemnom bankrote.

Asistencia pri vypočúvaní svedka / poškodeného

zabezpečenie kompletného servisu pri vypočúvaní svedka / poškodeného, zhrnutie potrebných materiálov a právna pomoc pri riešení vzniknutých situácii.