Ochrana objektov a majetku

 

Strážna služba v súčasnej dobe nespočíva iba v realizácii obchôdzok.

Jedná sa o komplexné spektrum od analýzy bezpečnostných rizík až po podrobné projektovanie a technické realizovanie konkrétneho projektu, aby sme dokázali chrániť majetok klientov.

Fyzická ochrana objektu

je realizovaná pracovníkmi s oprávnením na výkon strážnej služby, pričom hlavnou úlohou je zabezpečovať prevenciu pred možnými rizikami a tak minimalizovať akékoľvek možnosti strát, či poškodenia v strážených objektoch.

Obchôdzková činnosť, kontrola zámkov a pečatí je automatickou súčasťou ochrany.

Ústrojom pri vykonávaní stráženia našimi zamestnancami je rovnošata, spoločenský oblek a pri obchodných detektívoch civilné oblečenie.

Všetko vo firemnej identite a na základe požiadaviek klientov a charaktere stráženia.

Technická ochrana objektu

je formou detekčných prostriedkov, ako sú poplachové systémy na narušenie chráneného objektu, alebo diaľkový dohľad kamerovým systémom ( CCTV ) s vizualizáciou objektu a pohybu osôb v chránenom objekte alebo chránenom mieste.

Tieto systémy nám umožňujú archiváciu záznamov podľa zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z.

Systém stráženia:

  • stráženie kamerovým systémom v kombinácii s pohotovostnou motorizovanou hliadkou ( ozbrojená, zásahová jednotka )
  • diaľková elektronická evidencia vstupov a výstupov vozidiel a osôb
  • obsluha systémov MAR, EPS, EZS

 

Systémová ochrana objektu

 

zabezpečuje monitorovanie prevádzkového režimu, kontrolu osôb a vozidiel, evidenciu vstupov – výstupov z chráneného objektu alebo chráneného miesta a iné špecifické činnosti.