Špeciálne služby

 

Tento druh služieb je našou prednosťou v porovnaní s konkurenčnými službami. Sme presvedčení o tom, že smerovanie našej spoločnosti musí ísť so špeciálnymi očakávaniami našich zákazníkov, trendami spoločnosti a preto ponúkame klientom komplexné balíky služieb na zlepšenie a zefektívnenie podnikania.

Vypracovanie bezpečnostných auditov a správ

podrobná analýza bezpečnosti, vypracovanie bezpečnostných správ, návrh a tvorba bezpečnostných riešení pre skvalitnenie prostredia a poskytovaných služieb, bezpečnostné projekty, konzultácie a implementácia do požadovaného prostredia klienta.

Služby osobného asistenta pri sprievode hendikepovaných osôb, osôb so špeciálnou starostlivosťou

odborne vyškolený pracovník zabezpečí sprievodné a pomocné služby podľa potrieb a požiadaviek klienta

Ochrana duševného vlastníctva

technické a právne zabezpečenie, poradenstvo pri ochrane duševného vlastníctva a riešenia vzniknutých sporov v oblasti duševného majetku

Inštalácia špeciálnej techniky CCTV

vypracovanie technického projektu na základe analýzy prostredia, návrh technického riešenia a inštalácia kompletného, zabezpečovacieho, monitorovacieho systému

Služby asistenta / ochrancu pri sprievode detí a mládeže

na základe potrieb a požiadaviek klienta zabezpečujeme služby asistenta a ochrancu pre deti a mládež

Služby psychológa a pedagóga

zabezpečenie procesu vzdelávania v potrebných oblastiach, riešenie vzniknutých problémov po neočakávaných životných situáciách formou psychologického poradenstva, potrebného na vyrovnanie sa so vzniknutými problémami