Ochrana osôb

 

Pre každého človeka je pocit bezpečia jednou z hlavných priorít. Nástrahy a riziká číhajú na každom kroku a preto náš tím, súkromnej bezpečnostnej služby, je pripravený pomáhať klientom a zabezpečiť ochranu na úrovni najvyšších európskych štandardov.

Kvalifikovaný a vycvičený personál, ktorý pochádza primárne z radov ozbrojených zložiek a polície dokáže zabezpečiť krátkodobú i dlhodobú ochranu podľa potrieb klienta v požadovanom technickom i personálnom rozsahu.

Pri zabezpečení ochrany chránenej osobe dbáme na diskrétnosť, aby nebolo narušené súkromie a pracovná činnosť klienta.

Poskytované služby pri osobnej ochrane:

  • osobná ochrana
  • sprevádzanie pri obchodných jednaniach
  • služby osobného vodiča